داشتم فکر می کردم آن هایی که روزگاری شعار نه غزه نه لبنان می دادند اگر روز عاشورا بودند چه می کردند!؟

یقین دارم اگر حسین بن علی علیهما السلام امروز بود می خواست فریاد وا اسلاما سر بدهد و انا لله بگوید برای اسلامی می گفت که در برابر ظالمین صهیونیستی سکوت می کنند!

حالا نمی دانم آنها در روز عاشورا چه می کردند اما می دانم حسین علیه السلام امروز ندای مرگ بر شیطانش بر دولتی بود که بیشترین ظلم را می کرد. حسین علیه السلام سلاحش را بر روی کسی می گرفت که بزرگترین دشمن بشریت است.

حتما اگر میخواست تولی و تبری کند برائتش را عملی نشان می دهد. نافی ظالم بود. او به ما یاد داد زمان شناس باشیم به ما یاد داد علاوه بر زمان شناسی، زمان پذیر باشیم یعنی در زمان خاص حاضر باشیم. او یاد داد علاوه بر زمان شناسی و زمان پذیری، عطف زمان باشیم. یعنی زمان را بعد از خودمان و قبل از خودمان تقسیم کنیم. انقلاب اسلامی این چنین بود. قبل از انقلاب و بعد از انقلاب اسلامی. یعنی زمان را به او دو قسم قبل و بعد تقسیم کرد. از این بعد اگر مسلمان بودیم و حرکتی کردیم و توانستیم زمان را به قبل و بعد از حرکتمان تقسیم کنیم حسینی زیستیم.

حالا گاهی باید حسینی بمیریم. حسینی مردم هم برای خودش جالب است. گاهی تا آخرین لحظه زیست کاملا تشابهی مو به مو و نعل به نعل با حسینی بودن ندارد اما حسینی می میریم. این دیگر تصمیم است. یعنی همان زمان شناس زمان پذیر عاطف! حر بن یزید ریاحی علیه السلام این چنین بود. حر عاطف شد. عاشورا را حر عطف کرد به قبل از خودش و بعد از آن. اساسا هر یک از یاران حسین هم همینطور بودند. زهیر، سعید بن عبدالله حنفی ، عباس و... همه عاطف بودند.