می گویند چرا هیئت را سیاسی می کنید. آقا کی گفته است باید در هیئت از سیاست حرف زده شود. ببینید اهل بیت سیاسی نبودند! روضه ی حسین را سیاسی نکنید. اصلا بدتر از آن اهل بیت دیگر را هم سیاسی نکنید. بابا قبول حسین بن علی علیهما السلام سیاسی بود خوب امام زین العابدین که دیگر سیاسی نبود، از اسمش مشخص است اصلا فضای کار سیاسی نداشت...... و قس علی هذا

اما کیست که نداند هیچ امام نیست که کار سیاسی نکرده باشد. نداریم . به واقع نداریم کسی امام بوده باشد و فعالیت سیاسی نداشته باشد. اگر امام سجاد در همان محراب عبادتش فقط مشغول ذکر میان خود و خدایش بود و از فعالیت سیاسی برون کشیده بود که شهید کردن این انسان بزرگ و معصوم معنایی ندارد. تازه جامعه را هم به آن سمت می برد و طاغوت راحت تر فعالیت می کند. برعکس امام سجاد آنقدر نفی طاغوت و نفی دستگاه ظالم کرد و در دفاع از مظلوم حاضر بود که حکومت فهمید این امام همام پایه های حکومتش را فروخواهد ریخت. بهترین روش این سیاسی بودن هم اوجش در مراسم های اباعبدالله برگزار می شد. 

بعضی ها فکر میکنند خوب در این مراسم عده ای جمع می شدند تا بگویند حسین تنهاست واویلا!!! یا اینکه بگویند من مست حسینم! چه روضه ای میخواندند که پایه های حکومت دشمنان لرزه می افتاد و مجبور می شدند اهل بیت را به شهادت برسانند. یعنی روضه ی حسین حکومت ساز و حکومت برانداز بود.

اگر از این نگاه به هیئت فقط بنگریم بماند فلسفه ی عاشورا و قیام اباعبدالله خواهیم دید کسانی که مدعی دروغ غیر سیاسی بودن هیئت هستند درصدی معارف اهل بیت را ندیدند یا همان راهی را می روند که دشمنان اهل بیت می روند. دشمن بودن صرفا شمشیر کشیدن نیست. سکوت در برابر ظلم هم شریک جرم ظالم است.

اساسا سیاسی ترین نقطه ی زندگی امام سجاد را باید در همین ادعیه ی معروف صحیفه سجادیه جستجو کرد. حالا الان وقت نیست ان شا الله به مناسبت بحث خواهیم کرد. اما واقعا خطبه ی حضرت امام سجاد در برابر دستگاه یزید بسیار مهم است. اینکه حضرت استفهام های مکرر اقراری می نمود برای آن بود تا نشان دهد هدف قیام چه بوده است.

وگرنه صرف برگزاری عزاداری برای امام حسین که مستحب نیست. یزید هم در غم و شهادت اباعبدالله! ( جالب است قاتل امام برای امام ) مراسم عزاداری گرفت. مراسمی برای حسین بن علی علیهما السلام مستحب است که مسلک و مرام و دیدگاه حسین در آن معنا شود. فلسفه ی قیام بحث شود. در چنین شرایطی هیئت هیئت است. کیست که نداند اصلا خبر از کوفه یعنی خبری که بعد از داستان بی ابرویی ابن زیاد در برابر سخنرانی شیر زن کربلا دستگاه بنی امیه را گرفت، یزید ترسید و فهمید باید کاری کند مردم باورهای درست شده شان در مورد حکومت طاغوت از بین نرود. حتی امام را در خرابه نگه می داشتند تا مردم نبینند. این چنین است که اگر هیئت سیاسی نباشد می شود هیئت یزید! هیئت یزید صرفا به درد یزیدیان می خورد و خبری از حسین بن علی نیست و بیشتر برای تطهیر خاندان بی امیه است تا نمایش شجاعت و عزت حسین بن علی. حسین در کربلا فرمود هیئات من الذله و ما با هیئت غیر سیاسی می خواهیم او را از عزت دور کنیم.کاری که دشمنان او در کربلا قصد داشتند با این امام انجام دهند. 

پ.ن :شما کاری به سیاست نداشته باشید و سیاست کثیف است شعار عمربن سعد برای بیعت گیری بوده است