اینکه نبل و الزهرا آزاد شد چند فایده بزرگ برای محور مقاومت دارد:

۱. برخلاف ادعاهای آمریکایی ها هنوز دولت سوریه وجود دارد.

۲. دست مقاومت به جایی رسید که چهار سال در حصر بود و این یعنی مسیر مقاومت از تثبیت محیطی به سمت آفند و حرکت بر محورهای مهم منطقه ای تغییر کرده است

۳. بهم ریختن ژنو ۳. بسیاری از گروه ها نبل و الزهرا را برگ برنده علیه محور مقاومت می دانستند و سعی میکردند با فشار بر آن در ژنو دست بالا داشته باشند. در واقع برگ های مذاکره ی تروریست ها و حامیانشان شکست

البته دو نکته هم نباید فراموش شود:

۱. آزاد سازی نبل و الزهرا هرچقدر هم بزرگ است،‌ اما آغاز یک فرآیند بزرگ به معنای حرکت به سمت اتمام سناریوی تروریستی سوریه است

۲. اتحاد گروه های مقاومت و پیروزی آن فرصت مناسبی است تا دشمن اصلی یعنی صهیونیست ها بداند هر اقدامی در منطقه می تواند این قدرت را به سمت حمله به آنان سوق دهد و صهیونیست ها را برای همیشه نابود سازند.