اخیرا پیامی در گروه های تله گرامی دست به دست می شود که داعش در سکوت رسانه ای قرار دارد و هیچ تحرکی ندارد. به طوری که بیشتر از آنکه این پیام توسط نافیان داعش نوشته شده باشد حامیان داعش چنین تحلیلی میکنند که این سکوت « آرامش قبل از طوفان » است. بر همین اساس ذکر چند نکته را باید متذکر بود:


🔹1. داعش نه تنها سکوت نکرده بلکه در مناطق شرقی تحت اشغالش یعنی الرمادی (غرب و جنوب غرب عراق ) شدیدا در حال شکست و فرار از معرکه ی نظامی و صحنه ی میدانی است. پیروزی های مردم عراق و نیروهای مقاومت در عراق موجب شکست های پی در پی علیه داعش در این منطقه است. 

🔹2. داعش در منطقه غربی خود یعنی ریف شرقی حلب و دیگر مناطق شرقی عملیات نصر شدیدا از نیروهای مردمی سوریه و ارتش این کشور شکست های پی در پی خورده و موجب شده فرودگاه کویرس و در نهایت یکی از مناطق استراتژیک این بخش به دست ارتش سوریه پاکسازی شود. 

🔹3. حملات پی در پی هواپیماهای روسی و سوری علیه نفتکش های داعش در مرز ترکیه موجب شد بسیاری از منابع درامدهای داعش از بین برود و مدیریت داعش با کمبود منابع مالی مواجه شده است. اخبار حکایت دارند درامد نفتی داعش به شدت کاهش یافته و حتی چند ماهی است در بعضی ار مناطق حقوق نداده یا دستمزد ستیزه جویانش به یک سوم رسیده است. جمع آوری زکات. مالیات و... هم نتوانسته کمبود منابع این گروه تروریستی را جبران کند.


❌به عبارت بهتر باید گفت:

💢کسانی که از داعش با موضوعی به نام سکوت رسانه ای و تحرکات پی در پی این گروه برای ضربه زدن بزرگ سخن می گویند بیشتر دنبال نمایش زنده بودن این گروه تروریستی در منطقه هستند تا آنکه بخواهند به او ضربه بزنند. 

💢باید بدانیم داعش بزرگترین حربه اش نمایش حداکثری و عملیات روانی است و بسیاری از مناطق را با این تصور و تدبیر تحت مدیریت دارد.