از ماه ها قبل رسانه های حامی محور تکفیر اینطور القا می کردند که حلب کاملا در دستشان است و دیگر سناریوی تجزیه منطقه و در نهایت فروپاشی محورمقاومت تمام شده است. سناریوی که قرار بود در سال 2011 با اشغال دمشق و لاذقیه تمام شود اما ایستادگی مردم سوریه مانع از آن شد. به صورت اجمالی دستاوردهای عملیات نصر در محور حلب را به این شرح می توان متصور بود:

🔹1. سقوط طرح تجزیه منطقه که قرار بود با استقرار دولت اپوزسیون بشار در حلب سناریوی دو دولتی لیبی پیاده سازی گردد. 

2. نابودی هرآنچه ترکیه در این چند سال برای منطقه پرواز ممنوع تلاش کرد و رسیدن ارتش سوریه 🔹به مرز با ترکیه در مناطق لاذقیه، عفرین و در چند روز آینده از ریف شمالی حلب و منطقه تل رفعت

🔹3. آزاد سازی مناطق استراتژیک نبل و الزهرا و اتحاد اکراد مناطق عفرین و رسیدن دولت سوریه به اولین منطقه کرد نشین پس از اشغال مناطقش

🔹4. نابودی سازمان فرماندهی و مدیریت نبرد جبهه النصره در منطقه حلب به طوری که ظرف مدت دو مرحله ی عملیات بیش از 300 فرمانده میدانی درجه یک ودو این گروه تروریستی نابود گردید( توجه : فرماندهان جیش الفتح و دیگر اسامی در منطقه حلب اکثرا فرماندهان جبهه النصره هستند)

🔹5. رها سازی انرژی و نیروهای مبارز مناطق عفرین، نبل و الزهرا و اضافه شدن این نیروها به سازمان رزم مقاومت و ارتش سوریه

🔹6. درگیری داعش در محور شرقی حلب و مناطق کویرس و دیگر مناطق استراتژیک ریف شرقی حلب و فشار بر محور غربی مناطق اشغالی تحت تصرف داعش 

🔹7.قطع خطوط امداد رسانی مناطق شمالی سوریه به دو بخش شمال و جنوب و مجبور سازی حامیان تکفیری ها به دور زدن مسیر امداد رسانی تسلیحاتی از مناطق دیگر همچون ادلب 


💢💢عصبانیت دولت سعودی و ترک میز مذاکرات توسط معارضان سوری هم در همین قابل تحلیل است. باید دید سعودی ها و محور عبری - عربی - تکفیری چه چیزی را جدید یم خواهند رو کنند.