🔹۱.شاید پرسید بهترین جمله سال ۹۴ چیست!؟ باید به صراحت پاسخ داد : برجام، مثل آفتاب تابان است! صریحترین و بهترین جمله سال ۹۴ باید دانست. جمله ای که شاید در وهله اول خنده دار و طنز گونه باشد امام نشان میدهد دستگاه دیپلماسی کشور هنوز نگاه واقع گرایانه نسبت به متغییرهای اطراف خود ندارد و صرفا یک نهاد مطبوعاتی و به عبارت دقیق تر ژورنالیسم سیاسی است! 

🔹۲.وقایع فاجعه آفرین سعودی ها که داد همه جهان را در آورده و حتی اخیرا موجب شده سید حسن نصرالله هم نسبت به آن واکنشی تاریخی نشان دهد و بیان کنند بهترین افتخارش دفاع از ملت یمن بوده است، متاسفانه هیچ جایگاهی در دولت یازدهم نداشته باشد. حتی شنیده ها متاسفانه اینطور حکایت میکند که معاون عربی و آفریقایی این وزارت خانه بخاطر رویکرد انقلابی، در چند روز آتی تغییر میکند....

🔹۳.از هر نوع تحلیل و یا نظری بگذریم که نهادهای مختلف در حال تحلیلی از آرایش های سیاسی وزارت خارجه(واخ) هست اما آنچه درد آور است، اتفاقیزاسیون نگری در تصمیمات مهم کشور است. از روزی که شخص دکتر ظریف در برابر دیگران برای استیفای حق، زانو زد تا روزی که سعودی ها جنایتکار که حتی حاضر نیستند برای کشتن مردم ایران(بماند عراق و سوریه و یمن و....) از ایران معذرت بخواهد، مورد خطاب برادری قرار میگیرد، اینکه یهویی عادل الجبیر با شخص دکتر ظریف در یک نشست روبرو شود و با دست از هم جدا گردد همان سناریوی دیپلماسی اتفاقیزاسیون بیش از گذشته آشکار میگردد.

🔹۴.باید پذیرفت هرچه شخص دکتر ظریف مومنانه و صادقانه متخصص مذاکرات با غرب و حل پرونده ها (با هر دستاوردی که برجام و آفتاب تابان یکی از این دستاوردهاست) با یک طرف غربی است! قدرت مانور و اشرافش به منطقه بسیار کمتر است. ظریف متخصص دیالوگ  با غرب در پشت میز مذاکره است . همانطور که شرمن متخصص تحریم های ایران است و غیره! امید است مسولان بدانند تمام وزارت خارجه معاونت اروپا و آمریکای شمالی نیست! و تمام جهان، آمریکا... به نظرم باید تغییرات گسترده ای در این مجموعه رخ دهد تا شاید گره از دیالوگ های منطقه ای باز شود.

شاید یکی از دلایلی که ظریف و مجموعه وزارت خارجه تغییرات به خودش نمیبیند، مطمئن نبود  دولتمردان دولت تدبیر از سرانجام برجام بر خلاف رویه ژورنالیستیشان است. ساده آن می  شود: هنوز برجام فقط در حد کاغذ است و غربی هنوز وفای عهد نکردند. تا بتوان ازش راهت شد...