✅شهیدی که پس از شهادتش امام فرمودند: «دردآشنایان جوامع اسلامی، همانان که با محرومان و پابرهنگان میثاق خون بسته‌اند، باید توجه کنند که در آغاز راه مبارزه‌اند و برای شکستن سدهای استعمار و استثمار و رسیدن به اسلام ناب محمدی راه طولانی در پیش دارند. و برای امثال علامه عارف حسین حسینی بشارتی بالاتر از این نبوده است که از محراب عبادت حقْ عروج خونین ارجِعِی الی رَبِّکِ را نظاره کند، و جرعه وصل یار را از شهد شهادت بیاشامد، و شاهد وصول هزاران تشنه عدالت به سرچشمه نور گردد. بزرگترین فرق روحانیت و علمای متعهد اسلام با روحانی نماها در همین است که علمای مبارز اسلام همیشه هدف تیرهای‌ زهرآگین جهانخواران بوده‌اند و اولین تیرهای حادثه قلب آنان را نشانه رفته است؛ ولی روحانی نماها در کنف حمایت زرپرستان دنیاطلب، مروّج باطل یا ثناگوی ظلمه و مؤید آنان بوده‌اند. تا به حال یک آخوند درباری یا یک روحانی وهابی را ندیده‌ایم که در برابر ظلم و شرک و کفر، خصوصاً در مقابل شوروی متجاوز و امریکای جهانخوار ایستاده باشد. .............. اینجانب فرزند عزیزی را از دست داده‌ام. خداوند تعالی به همه ما توفیق تحمل‌......» ۱۴ شهریور 1367


✅این شهید بزرگوار آن قدر برای  امام عزیز بود که عمار انقلاب، حضرت آیت الله جنتی در هیئتی عالی رتبه به پاکستان رفت و بر پیکر این شهید بزرگوار نماز اقامه کرد. 


✅ به نقل یکی از دوستان ، هر وقت مشکلی داشتیم شهدا هستند که راهگشای زندگی ها خواهند بود، توسل به شهیدی که هم مسمی به عارف بوده و هم به حقیقت عرفان رسیده، جای خود دارد.