داشتم فکر میکردم چرا بعضی ها فقط ادعای غیرت می کنند! و وقتی هم یک اتفاق در این جهان می افتد انقدر هم رگ گردنشون دراز میشه که باید بشینی و ببینی . واقعیت اینکه وقتی خبر منتشر شد بخاطر اینکه خانم #شیخ_زکزکی کشف حجاب نکرد، دستگیرش کردند و بستن به گلوله! یاد یک موضوعی افتادم. یاد افرادی افتادم که وقتی روضه ی حضرت زهرا می خونند، داد می زنند یا لیتنا کنا معک . و فریاد مادر مادرشان فلک را پر میکند. یاد کسانی افتادم که این همه شعار می دهند و راحت شب میخوابند. آره عزیزم بایدم راحت بخوری. بخاطر اینکه ما اینجا نشستیم اما فرزندان مکتب خمینی کبیر اون طرف دنیا دارند برای ماها جون میدهند! به قول دوستی ایکاش یک مقدارش را میگذاشتیم و صادر نمی کردیم که مجبور باشیم تو بعضی جاها وارد کنیم! وقتی بچه های مقاومت عراقی می بینیم که خودش مجروح! فرزند 17 سالش تو جرف الصخر مجروح شده! دو فرزند کوچکترش تو خط پدافندی هستند و میپرسم : فلانی شغلت چیه ؟ با افتخار میگه فلاحم! چیزی جز مکتب امام نمی بینم. وقتی تو سوریه و لبنان افغانستان حتی خیلی جاهای دیگه، تصویر می بینم از مجاهدت انقلابی هایی که بدون مزد دارند فدای انقلاب اسلامی می شوند. اصلا می دونید امامین انقلاب اسلامی با جهان چه کردند!؟ فقط یک کار، به جهان گفت بیدار شید و ببینید و حرکت کنید. همین. یاد داد رو پاهای خودشان بایستند. نگاه به سید مقاومت لبنان کنید. نگاه به خیلی های دیگه کنید. فرقی هم نداره شیعه باشی یا سنی. اصلا تو مکتب خمینی، فریاد علیه استکبار مرز نمیشناسه. بیاییم همت کنیم کاری برای مردم مظلوم نیجریه انجام بدیم! چه ایرادی دارد! بخدا ثواب هم داره!