دریافتاین مطلب را من در اینستاگرام نوشتم اما کمی توضیح ندادم. برای چی میگم و تاکید میکنم آخوند باید آخوندی کند ؟
1. به هر حال وظیفه اصلی هدایت امت بر عهده روحانیت شیعه است. روحانیتی که بخواهیم یا نخواهیم بایستی همچون رسول الله و امیر المومنین پدر امت باشد. پدر امت بودن با جناح گرایی مخالف است. حق گرا و حق طلب است. دنبال کسی نمی رود بلعکس دیگران دنباله روی او هستند. پدر امت باید باشد. یک کلام آخوند باید پدر باشد.
2. در نظام فکری اسلام ناب آنچه موجب تمایز آن از دیگر نظام های فکری موجود می شود، سیستم ارتباطی امام و امت است. روحانیت هم در صف امام قرار میگیرند و هم در صف امت. بر همین اساس وقتی توجه کنیم خواهیم دید این که روحانیت در جایگاهی قرار دارند که اتصال این دو نظام برقرار شود. زدن روحانیت در اصل زدن محور اصلی امام و امت است.
3.وظیفه محوری مهمترین رکن رکین آخوندی است. سوال می شود وظیفه چیست؟ وظیفه آن چیزی است که اگر همین امروز و همین لحظه و همین آن صاحب عصر ازت پرسید فلانی مگر من گفته بودم شما اینجا باشید؟ بتوانیم دفاع کنیم نه ببافیم!
در مجموع باید گفت حداقل شان روحانیت پدری امت است و حداکثر شان ان امامت. یعنی روحانیت در این خط قرار میگیرد که میان پدر امت و امامت حرکت کند و سیر انفسی و علمی داشته باشد. نکته ای باید بگویم این است فرق این پدر با پدر ربانی در یک موضوع است. پدر ربانی نهی و امرش صرفا لنگش کن تماشاگران است و پدر امت در نظام فکری شیعه و اسلام ناب دست گیری و یاد دادن فنون زندگی است. نه تنها خودش پیشگام است بلکه دست طرف را میگیرد و او را با خود تا قله ی #سعادت میبرد.