حذف سید حسن نصر الله پس از نبرد 33 دستور کار نهادهای اطلاعاتی و امنیتی منطقه قرار رفت تا در یک بازه ی زمانی مشخص وی را از صحنه ی سیاست ورزی جهان اسلام و عرب حذف نمایند. اما برخلاف این توطئه ها هر روز شخصیت سید حسن نصر الله به خاطر موضع گیری های ضد صهیونیستی اش در جهان اسلام محبوب تر شد. به طوری که می توان گفت صدها میلیون دلار تبلیغات سعودی ها و دیگر پادشاهان عرب برای منجی سازی از بین رفت. ذکر چند نکته مهم است:

🔹1. اقدام  فیسبوک در حذف تصاویر سید حسن نصر الله بیشتر از آنکه به ضرر سید حسن باشد با واکنش مردم مسلمان و مبارز جهان عرب و اسلام مواجه شده است. مکروا و مکرالله و الله خیر الماکرین

🔹2. بعد زا آنکه در جهان عرب، سید حسن نصر الله و بشار اسد محبوبیت خود را به دلیل حمایت از فلسطین بدست آوردند، پادشاهان مناطق اسلامی این ترس را پیدا کردند اگر سید حسن نصر الله و بشار مهار نشوند متهم به سهل انگاری در قضیه فلسطین و از همه مهمتر نابودی مقبولیت اجتماعیشان در یک بازه ی مشخص خواهد شد. 

🔹3. بعد از اسلو و حتی توافق مادرید، بعضی از کشورهای عرب منطقه به شدت رابطه ی دوستی مسلمانان و صهیونیست هارا دنبال می کردند اما پیروزی مقاومت در 2000 و بعد از آن نابودی صهیونیست ها در بدست آوردن اهداف و حتی نبرد 33 روزه و شش جنگ تحمیلی علیه ملت غزه،نشان داد مقاومت قدرت مانور فراوانی دارد و مطرح شدن مسئله صلح اعراب و اسرائیل یک توطئه پیچیده علیه امنیت مسلمانان است که با خیانات سران عرب همراه شده است. 


🔷به طور حتم بیش از آنکه طرح مهار سید حسن نصرالله به نفع دشمنان شود به نفع او خواهد بود. سید مقاومت پیامش به همه جا رسیده است. اینجاست که فلسفه ای این ضرب المثل جهانی می شود:


🔺« عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد »